Menu
X
+
+
+
+
+
+
X

[Water Saver]

Spraw, by każda kropla się liczyła.

Pierwsza głowica prysznicowa wykorzystująca opatentowaną technologię rozdrobnienia wody, która pozwala zaoszczędzić do 69% wody*

#WATERSAVER

Odkryj
Water Saver.

  • oszczędność do 69% wody na myjce1.
  • Równy efekt spłukiwania jak w przypadku standardowej głowicy prysznicowej na myjce.
Water Saver image
Video explaining the water saver
Video explaining the water saver

Opatentowana technologia fragmentacji wody.

Technologia fragmentacji wody polega na wysoce precyzyjnych zderzeniach wody, tworzących mikro krople o zwiększonej prędkości.

STANDARDOWA KROPLA WODY:
KLASYCZNA GŁOWICA

KROPLA WODY PO FRAGMENTACJI:
WATER SAVER

Product award best inventions

Nasze zobowiązanie
co do niedoboru wody.

Woda jest naszym priorytetem #1, ponieważ odpowiada za ponad 75% naszego całkowitego wpływu na środowisko1.
Już w 2025 roku połowa ludności świata może zamieszkiwać obszary, na których występuje niedobór wody2.

Fryzjerstwo dla Przyszłości to program angażujący fryzjerów w zrównoważoną transformację, pomagający im działać w oparciu o 3 główne filary:
odpowiedzialne zarządzanie odpadami, zmniejszenie zużycia wody i przejście na energię odnawialną.

Hairstylists for the futur desktop image

Tutorial

Video explaining how to use the water saver
Video explaining how to use the water saver

Water Saver
Złote zasady

Trzymaj słuchawkę w sposób prawidłowy ​

Stopniowo odkręcaj, aby kontrolować strumień wody.​

Zacznij zwilżać włosy od tyłu głowy.​

Trzymaj WaterSaver blisko skóry głowy.​​

Skieruj strumień do tyłu, z dala od twarzy.​​

Pozostaw czas na dostosowanie przepływu i ciepłej wody w przypadku pierwszego użycia rano lub podczas dłuższego okresu bezczynności między myciami.​

Wychowanie w celu oszczędzania wody.

L'Oréal nawiązał współpracę ze szwajcarskim start-upem Gjosa w celu opracowania głowicy prysznicowej L'Oréal Professionnel Water Saver.

Opracowana na podstawie unikalnej technologii fragmentacji wody, Water Saver reprezentuje nowy sposób płukania włosów przy jednoczesnej oszczędności do 69% wody na myjce.1

water saver image desktop

FAQ

Jak zainstalować Water Saver z Easydock?

Jeśli masz standardowy system, będziesz musiał zainstalować głowicę prysznicową Water Saver za pomocą następujących narzędzi:

  • Para kleszczy lub klucz 13mm,
  • Głowica prysznicowa Water Saver,
  • Wspornik Easydock, jego uszczelka i nakrętka,
  • Uszczelka.

Postępuj zgodnie z procedurą, aby zainstalować głowicę prysznicową Water Saver:

Zdemontuj swoją starą głowicę prysznicową:

  • Użyj klucza 13 mm lub kleszczy, aby odkręcić starą głowicę prysznicową od węża.
  • Jeśli jest, usuń uszczelkę z końcówki węża.
  • Wyjmij wąż z prowadnicy węża (suwaka), pociągając go w dół od dołu prowadnicy węża (suwaka).
  • Weź parę kleszczy i poluzuj prowadnicę węża (suwak) na misce szamponu, odkręcając ją.
  • Odkręć nakrętkę pod prowadnicą węża (suwakiem) z tyłu misy szamponu, ręcznie lub za pomocą kleszczy.
  • Gdy jest wystarczająco odkręcony, wyjmij prowadnicę węża (suwak) z otworu w misie.

Zamontuj wspornik Easydock:

  • Odkręć nakrętkę ze wspornika Easydock.
  • Pozostaw uszczelkę na wsporniku Easydock.
  • Nałóż nakrętkę na wąż.
  • Wsuń wąż do misy myjni.
  • Wsuń wąż do wspornika Easydock.
  • Umieść wspornik Easydock w otworze znajdującym się w misie myjni. Upewnij się, że uszczelka dotyka powierzchni misy myjni.
  • Z tyłu misy myjni dokręć nakrętkę na wsporniku Easydock (ręcznie lub używając szczypiec monterskich) aż do jego całkowitego, sztywnego przymocowania.

Zamontuj słuchawkę prysznicową Water Saver:

  • Umieść uszczelkę wewnątrz dolnej części słuchawki prysznicowej (część w kolorze złotym). Upewnij się, że uszczelka jest prawidłowo ułożona, aby uniknąć przecieków.
  • Nakręć słuchawkę prysznicową Water Saver na wąż.
  • Dokręć złączkę używając klucza 13 mm lub szczypiec monterskich, aby uniknąć przecieków.
  • Otwórz kran, aby sprawdzić, czy instalacja jest szczelna.
  • Umieść słuchawkę prysznicową Water Saver we wsporniku Easydock. Słuchawka prysznicowa jest gotowa do użycia!

Jak mogę zamontować słuchawkę prysznicową Water Saver, jeżeli posiadam system Aquastop?

Jeżeli posiadasz system Aquastop, do zamontowania słuchawki prysznicowej Water Saver będziesz potrzebować następujących narzędzi: 

  • Szczypiec monterskich lub klucza 13 mm,
  • Słuchawki prysznicowej Water Saver,
  • Wspornika Easydock, wraz z uszczelką i nakrętką,
  • Uszczelki.

Aby zamontować słuchawkę prysznicową Water Saver, wykonaj poniższe czynności:

Zdemontuj starą słuchawkę prysznicową:

  • Odkręć starą słuchawkę prysznicową od węża używając klucza 13 mm lub szczypiec monterskich.
  • Jeżeli na końcówce węża znajduje się uszczelka, usuń ją.

Zamontuj wspornik Aquastop:

  • Odkręć nakrętkę ze wspornika Aquastop.
  • Umieść wspornik Aquastop na systemie Aquastop.
  • U dołu wspornika dokręć nakrętkę aż do całkowitego, sztywnego przymocowania wspornika Aquastop.

Zamontuj słuchawkę prysznicową Water Saver:

  • Umieść uszczelkę wewnątrz dolnej części słuchawki prysznicowej (część w kolorze złotym). Upewnij się, że uszczelka jest prawidłowo ułożona, aby uniknąć przecieków.
  • Nakręć słuchawkę prysznicową Water Saver na wąż.
  • Dokręć złączkę używając klucza 13 mm lub szczypiec monterskich, aby uniknąć przecieków.
  • Otwórz kran, aby sprawdzić, czy instalacja jest szczelna.
  • Umieść słuchawkę prysznicową Water Saver na wsporniku Aquastop. Słuchawka prysznicowa jest gotowa do użycia!

Jak mogę zamontować słuchawkę prysznicową Water Saver, jeżeli posiadam złączkę 1/2”?

Jeżeli w instalacji znajduje się złączka 1/2”, możesz zamontować słuchawkę prysznicową Water Saver wykonując następujące czynności:

Aby zamontować słuchawkę prysznicową Water Saver, wykonaj poniższe czynności:


Zdemontuj starą słuchawkę prysznicową:

  • Odkręć starą słuchawkę prysznicową od węża używając klucza 13 mm lub szczypiec monterskich.
  • Jeżeli na końcówce węża znajduje się uszczelka, usuń ją.
  • Wyjmij wąż z prowadnicy.
  • Używając szczypców monterskich poluzuj prowadnicę węża w misie myjni odkręcając ją.
  • Ręcznie lub używając szczypców monterskich odkręć nakrętkę znajdującą się pod prowadnicą węża z tyłu misy myjni.
  • Po dostatecznym odkręceniu, usuń prowadnicę węża z otworu w misie myjni.

Zamontuj wspornik Easydock:

  • Odkręć nakrętkę ze wspornika Easydock.
  • Pozostaw uszczelkę na wsporniku Easydock.
  • Wsuń wąż do wspornika Easydock.
  • Wsuń wąż do misy myjni.
  • Nałóż nakrętkę na wąż.
  • Umieść wspornik Easydock w otworze znajdującym się w misie myjni. Upewnij się, że uszczelka dotyka powierzchni misy myjni.
  • Z tyłu misy myjni dokręć nakrętkę na wsporniku Easydock (ręcznie lub używając szczypiec monterskich) aż do jego całkowitego, sztywnego przymocowania.
  • Wsuń wąż przez wspornik Easydock.

Zamontuj słuchawkę prysznicową Water Saver:

  • Upewnij się, że stara uszczelka została usunięta z końcówki węża, wewnątrz złączki 1/2”.
  • Odkręć dolną część słuchawki prysznicowej Water Saver (część o wnętrzu w kolorze złotym).
  • Wyjmij filtr z odkręconej dolnej części. Umieść filtr w złączce 1/2”.
  • Upewnij się, że po usunięciu dolnej części reduktor przepływu wody (mała, biała część) pozostał wewnątrz słuchawki prysznicowej.
  • Nakręć słuchawkę prysznicową Water Saver na złączkę 1/2”.
  • Otwórz kran, aby sprawdzić, czy instalacja jest szczelna.
  • Umieść słuchawkę prysznicową Water Saver na wsporniku Easydock. Słuchawka prysznicowa jest gotowa do użycia!

Co znajduje się w opakowaniu?

  • Słuchawka prysznicowa Water Saver
  • 1 wspornik Easydock
  • 1 uszczelka Easydock
  • 1 nakrętka do wspornika Easydock
  • 1 wspornik Aquastop
  • 1 nakrętka do wspornika Aquastop
  • 1 uszczelka

Jakie narzędzia są potrzebne do montażu słuchawki prysznicowej?

  • Szczypce monterskie
  • Klucz 13 mm

Czy słuchawka prysznicowa pasuje do wszystkich europejskich myjni fryzjerskich?

Tak, dzięki złączce słuchawka prysznicowa Water Saver może zostać dostosowana do wszystkich rodzajów węży. Akcesoria (Easydock i Aquastop) pozwalają na zamontowanie słuchawki prysznicowej Water Saver we wszystkich europejskich myjniach fryzjerskich.

Jak należy korzystać ze słuchawki prysznicowej Water Saver?

Słuchawka prysznicowa Water Saver została wyposażona w rewolucyjną technologię. Krople wody – znacznie mniejsze niż w przypadku standardowej słuchawki prysznicowej – są wyrzucane ze słuchawki z dużą prędkością. To właśnie dlatego słuchawkę prysznicową należy ustawiać stosunkowo blisko skóry głowy, tak aby uniknąć rozchlapywania wody.

Ciśnienie wody jest wysokie i może być dostosowywane poprzez odpowiednie ustawienie kranu oraz regulację wylotu, w odróżnieniu od standardowych słuchawek prysznicowych. Można również dostosowywać odległość słuchawki prysznicowej od skóry głowy. Im bliżej głowy klienta znajduje się słuchawka, tym łatwiejsza jest jej obsługa.

Po otwarciu kranu muszę poczekać, aż woda stanie się ciepła. Co należy zrobić?

Aby skrócić czas oczekiwania na dotarcie ciepłej wody do słuchawki prysznicowej, można zamontować urządzenie przyspieszające nagrzewanie. W tym przypadku najlepiej jest zasięgnąć pomocy hydraulika. Urządzenie przyspieszające nagrzewanie można podłączyć bezpośrednio do przyłącza wodociągowego. Urządzenie należy również podłączyć do źródła zasilania. 

Podczas korzystania ze słuchawki prysznicowej temperatura wody jest bardzo zmienna. Co należy zrobić?

Aby ustabilizować temperaturę wody, można zamontować zawór termostatyczny. W tym przypadku najlepiej jest zasięgnąć pomocy hydraulika.

  • Montaż z systemem Aquastop
   Jeżeli słuchawka prysznicowa została zamontowana w systemie Aquastop, można użyć dostosowanego zaworu termostatycznego firmy Gamox.
  • (Odniesienie: GA905.20 – GAMOXTERM evolution mieszacz termostatyczny)
  • Standardowy montaż w systemie Aquastop
  • Montaż w systemie Aquastop z zaworem termostatycznym
  • Montaż ze wspornikiem Easydock
   Jeżeli słuchawka prysznicowa została zamontowana wraz ze wspornikiem Easydock, zawór termostatyczny podłącza się pod tylną poprzeczką.

Jak należy dbać o słuchawkę prysznicową?

Usuwanie kamienia

  • Zdejmij słuchawkę prysznicową Water Saver ze wspornika Easydock.
  • Zanurz słuchawkę prysznicową Water Saver w białym occie na 2 godziny lub na całą noc. Nie dodawaj nic do octu.
  • Wyjmij słuchawkę prysznicową Water Saver z octu i umieść ją z powrotem na wsporniku. Urządzenie jest gotowe do użytku!
figures show how to maintain the water saver

Czyszczenie filtra

  • Zdejmij słuchawkę prysznicową Water Saver ze wspornika i ręcznie odkręć słuchawkę prysznicową od węża, aby uzyskać dostęp do filtra.
  • Wyjmij filtr.
  • Wyczyść filtr szczoteczką po obu stronach.
  • Wypłucz filtr i usuń ewentualne pozostałości zanieczyszczeń.
  • Umieść wyczyszczony filtr w słuchawce prysznicowej Water Saver.
  • Nakręć słuchawkę prysznicową Water Saver z powrotem na wąż i umieść na wsporniku. Urządzenie jest gotowe do użytku!

For information support.

Contact us

 • Austria
  +4921133995808

 • Czech republic
  +420702120401

 • France
  Tech : +33969363028
  Facturation : +33986860333

 • Ireland
  +3531800535616

 • Lithuania
  +370880020702

 • Portugal
  +351808201404

 • Slovakia
  +420725952154

 • Switzerland
  French : +41581051324
  German : +41581051314

 • Bulgaria
  [email protected]

 • Estonia
  +3728002001

 • Greece
  +30216188531, +308001130030

 • Italy
  +390281480162

 • Norway
  +4767112750

 • Russia
  +7(800)5001488

 • spain
  +34911774444

 • ukraine
  For information support, contact your business consultant L'Oreal Professionnel.1

 • croatia
  [email protected]

 • Finland
  +3580945263340

 • Hungary
  +36302586290

 • Latvia
  +37180000222

 • Poland
  +48223358800

 • serbia
  [email protected]

 • sweden
  +46858615310

 • united kingdom
  +448000304034