Menu
X
+
+
+
+
+
+
X

Warunki korzystania z funkcji Style My Hair

WARUNKI KORZYSTANIA Z APLIKACJI

[STYLE MY HAIR]

Obowiązują od [1 lipca 2017 r.]

Witamy w aplikacji Style My Hair, przeznaczonej do wypróbowania całościowego wyglądu włosów – strzyżenia, koloryzacji i stylizacji – za pośrednictwem naszego wirtualnego narzędzia do metamorfozy i obsługiwanego przez L’Oréal Professionnel (zwanej dalej „Aplikacją”).

Przeczytaj uważnie niniejsze Warunki użytkowania, które regulują korzystanie z tej Aplikacji. (zwane dalej „Warunkami użytkowania”). Korzystając z tej Aplikacji, wyrażasz zgodę na niniejsze Warunki użytkowania bez zastrzeżeń.

W przypadku jakichkolwiek żądań związanych z korzystaniem z Aplikacji, możesz skontaktować się z nami pod następującym adresem: [[email protected]].

NOTA PRAWNA

Dane kontaktowe: E-mail: [[email protected]] - Numer telefonu: [+33 (0) 1 40 20 00 00]

Kierownik publikacji: BRUNET MARION

Wydawca: L’Oréal, spółka SA, o kapitale 112 371 148,20 EUR, z siedzibą przy 14 rue Royale w 75008 Paryżu, zarejestrowana w paryskim Rejestrze Handlu i Spółek pod numerem 632 012 100 działająca w imieniu i w imieniu swojej marki L'Oréal Professionnel (zwanej dalej „Wydawcą” lub „My” lub „Nas”).

Hosting: Ocito, uproszczona spółka akcyjna o kapitale 68 175 EUR, z siedzibą pod adresem 28 Rue de Châteaudun w Paryżu, zarejestrowana w paryskim Rejestrze Handlu i Spółek pod numerem 442 144 663 Numer telefonu: +33 (0)1 53 43 08 321. DOSTĘP DO APLIKACJI

a. Kto może z niej korzystać?

Aby korzystać z Aplikacji, należy mieć ukończone 18 lat. Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią, wymagana jest uprzednia zgoda rodziców.

b. Jak pobrać aplikację i uzyskać do niej dostęp?

Aplikacja jest dostarczana wyłącznie drogą elektroniczną do pobrania ze sklepu Apple Store lub Android Store (dalej „Platforma”). Użytkownik może pobrać z Platformy (i) kopię Aplikacji; oraz (ii) zainstalować ją na urządzeniu zgodnie z instrukcjami dostarczonymi podczas instalacji lub zamieszczonymi na Platformie;.

Możesz swobodnie pobierać Aplikację i korzystać z niej, bez konieczności logowania się lub tworzenia konta.

Dostęp do Aplikacji lub niektórych jej części może wymagać użycia kodów PIN. W takim przypadku to do Ciebie należy podjęcie niezbędnych kroków, aby zachować takie kody w tajemnicy. Można zmienić je w każdej chwili. Jednak liczba prób uzyskania dostępu do Aplikacji lub niektórych jej sekcji może być ograniczona, aby zapobiec nieuczciwemu użyciu takiego kodu. Prosimy o poinformowanie nas o każdym nieuczciwym użyciu, o którym się dowiedziesz. W przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszych Warunkach użytkowania, zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia dostępu.

c. Na jakich urządzeniach?

Instalacja i korzystanie z Aplikacji wymaga kompatybilnego urządzenia z połączeniem internetowym.

Kompatybilne są następujące systemy operacyjne: iOS 9.0 i nowsze / Android 4.1, API 16 i nowsze.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie operacje związane z wymaganym urządzeniem, a także wszelkie wydatki telekomunikacyjne poniesione w związku z instalacją, dostępem i pobraniem Aplikacji.

Twój operator może obciążyć Cię dodatkowymi kosztami dostępu do Internetu z telefonu komórkowego lub tabletu. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty sieciowe lub roamingowe w związku z aktualizacjami Aplikacji.

d. W jakiej cenie?

Niniejszym udzielamy bezpłatnej licencji na korzystanie z Aplikacji.

Użytkownik będzie ponosić wszelkie dalsze wydatki za dostęp i korzystanie z Internetu.

Chociaż staramy się, aby Aplikacja była zawsze dostępna, nie możemy zagwarantować tego dostępu we wszystkich okolicznościach (konserwacja, aktualizacja, działanie siły wyższej lub inny powód poza naszą kontrolą).

2. KORZYSTANIE

a. Licencja

Aplikacja jest niniejszym licencjonowana, a nie sprzedawana.

Z dniem wejścia w życie niniejszych Warunków użytkowania, pod warunkiem przestrzegania niniejszych warunków, niniejszym udzielamy niewyłącznej, odwołalnej i nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z Aplikacji w okresie korzystania z Aplikacji bez ograniczeń na nieokreślony czas.. Terytorium, na którym niniejszym przyznaje się licencję użytkownika Aplikacji, to Austria - Belgia - Francja - Niemcy - Grecja - Irlandia - Włochy - Luksemburg - Holandia - Polska - Rosja - Portugalia - Hiszpania - Szwajcaria - Wielka Brytania - Dania - Finlandia - Norwegia - Szwecja - Zjednoczone Emiraty Arabskie - Arabia Saudyjska - Kuwejt - Katar - Bahrajn - Oman - Algieria - RPA - Tunezja - Egipt - Maroko - Libia - Liban - Jordania - Irak - Iran - Pakistan - Ile Maurice - Reunion - Turcja - Madagaskar - Indonezja - Indie - Korea - Kambodża - Hongkong - Makau - Malezja - Filipiny - Singapur - Tajwan - Tajlandia - Wietnam - Japonia - Chiny - USA - Kanada.

b. Obowiązujące wymagania

W związku z korzystaniem z Aplikacji niniejszym zgadzasz się nie:

(a) Duplikować, kopiować ani używać Aplikacji do celów innych niż wyraźnie dozwolone na mocy niniejszych Warunków użytkowania;
(b) Próbować (lub zachęcać lub wspierać inne próby) inżynierii wstecznej, rozkładania na części pierwsze lub dekompilacji Aplikacji, z wyjątkiem celów związanych z interoperacyjnością, zgodnie z definicją prawa;
(c) W jakikolwiek sposób dostosowywać, poprawiać, aktualizować lub zmieniać Aplikację;
(d) Tworzenie jakichkolwiek prac pochodnych na podstawie całości lub dowolnej części Aplikacji;
(e) Ujawniać lub publikować wyniki testów wydajności Aplikacji bez naszej uprzedniej pisemnej zgody;
(f) wynajmować Aplikację lub udzielać podlicencji na Aplikację osobom trzecim;
(g) Ukrywać, usuwać lub zmieniać wszelkie uwagi lub odniesienia do naszych praw własności;
(h) Poprawić wszelkie błędy, anomalie, bugi lub inne usterki lub awarie mające wpływ na Aplikację;
(i) Pobierać aplikację, jeśli jesteś w kraju, który wyraźnie wykluczyliśmy;
(j) Korzystać z Aplikacji lub publikować za jej pośrednictwem jakichkolwiek treści przedstawiających osoby trzecie lub dzieła chronione prawami własności intelektualnej, bez uprzedniej wyraźnej zgody posiadacza(ów) praw. Możesz publikować treści reklamowe lub promocyjne dla dowolnych produktów lub usług konkurujących ze znakami towarowymi grupy L’Oréal po uzyskaniu uprzedniej wyraźnej zgody odpowiednich posiadaczy praw. Bez uszczerbku dla powyższych postanowień, ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie treści, które możesz opublikować za pośrednictwem Aplikacji.

3. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

a. Prawa własności intelektualnej

Opracowanie tej aplikacji wiązało się ze znacznymi inwestycjami. Aplikacja i każdy z jej elementów (tj. marki, obrazy, teksty, filmy itp.) są chronione prawami własności intelektualnej. Nie zezwala się na używanie, powielanie ani przedstawianie Aplikacji (w całości lub w części) na jakichkolwiek nośnikach, do jakichkolwiek innych celów, w tym między innymi do celów komercyjnych.

Za pośrednictwem tej Aplikacji możemy udostępnić użytkownikowi treści, które użytkownik może pobrać (zwane dalej „Treści do pobrania”). Udzielamy użytkownikowi, wyłącznie do użytku osobistego i prywatnego, nieodpłatnie i na okres prawnej ochrony praw własności intelektualnej określonych w prawie francuskim i zagranicznym oraz traktatach międzynarodowych, niewyłączne i niezbywalne prawo do korzystania z Treści do pobrania. Jakiekolwiek powielanie, przedstawianie, modyfikowanie lub rozpowszechnianie Aplikacji jest zabronione. Pobierając lub korzystając z takich Treści do pobrania, zgadzasz się na ich używanie zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania.

Udostępniamy Ci Aplikację, która umożliwia edycję zdjęcia (zwłaszcza w celu wirtualnego przetestowania koloru włosów lub fryzury), niniejszym potwierdzasz i zgadzasz się, że taka Aplikacja będzie służyła wyłącznie do Twojego prywatnego użytku zgodnie z jej przeznaczeniem. Użytkownik nie będzie upoważniony do takiego korzystania z tej Aplikacji, które może być szkodliwe dla honoru, reputacji lub praw osób trzecich, jak opisano poniżej.

b. Prawa osób trzecich

Niniejszym przypominamy, że zapewnisz sobie wszelkie niezbędne upoważnienia i prawa od odpowiednich właścicieli praw w związku z wszelkimi treściami, które możesz publikować za pośrednictwem Aplikacji, w szczególności związane ze wszelkimi zdjęciami klientów, które możesz (jako fryzjer) zrobić w swoim salonie fryzjerskim, prawami własności intelektualnej lub prawami własności literackiej, artystycznej lub przemysłowej oraz prawami do reklamy (w tym prawem do wykorzystania wizerunku), aby umożliwić Ci niepubliczne korzystanie z takich treści. Na przykład, zapewniasz prawa do wszelkich treści (zwłaszcza fotografii) przedstawiających najnowsze elementy architektoniczne, projekty reklamowe lub projekty odzieży, które mogą się pojawić (akronimy, logo itp.).

c. Treści użytkownika

Za pośrednictwem tej Aplikacji możemy udostępnić przestrzeń przeznaczoną na treści użytkownika, takie jak teksty, zdjęcia, filmy, opinie itp. (dalej „Treści użytkownika”).

Publikując Treści użytkownika za pośrednictwem Aplikacji, niniejszym udzielasz nam nieodpłatnie, nieodwołalnej, niewyłącznej, ogólnoświatowej i na okres prawnej ochrony praw własności intelektualnej, zgodnie z definicją prawa francuskiego i zagranicznego oraz traktatów międzynarodowych (w tym wszelkich późniejszych uzupełniających praw lub zmienionych przepisów) licencji na powielanie, wyświetlanie, używanie, kopiowanie, modyfikowanie, adaptowanie, edytowanie, rozpowszechnianie, tłumaczenie, tworzenie prac pochodnych, włączanie do innych prac, rozpowszechnianie takich Treści Użytkownika (w całości lub w części).

Wspomniane użycie jest dozwolone do wszystkich wewnętrznych lub zewnętrznych, korporacyjnych lub finansowych celów komunikacji, reklamy oraz do wszelkich celów public relations, historycznych lub archiwalnych Grupy L'ORÉAL lub jej podmiotów stowarzyszonych, jej produktów lub marek, w szczególności w następujące sposoby:

• Publikowanie we wszystkich formatach, w nieograniczonej ilości,

• Prasa drukowana, nieograniczona liczba publikacji,

• Wydawnictwo, nieograniczona ilość publikacji, w szczególności wydawnictwa na potrzeby komunikacji wewnętrznej, w tym sprzedaż i sieć dystrybucji (hurtownie, detaliści, agenci, itp.), eventy, ulotki na kongresy, targi, stoiska…; Komunikacja B-to-B w prasie profesjonalnej dla nieograniczonej liczby publikacji lub ilości;

• Publikowanie elektroniczne, informatyczne, cyfrowe, multimedialne, internetowe i intranetowe, za pośrednictwem dowolnych serwisów internetowych (niezależnie od serwisu i/lub medium, w tym portali społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter, YouTube czy Dailymotion), nieograniczona liczba wstawek i emisji, za pośrednictwem dowolnych nośników reklamowych (w tym poprzez reklamę w punktach sprzedaży detalicznej oraz na produktach marki Grupy L'ORÉAL (dalej „Media”).

Niniejszym informujemy, że wspomniane sieci społecznościowe są platformami należącymi do stron trzecich i w związku z tym rozpowszechnianie i korzystanie z Treści użytkownika za pośrednictwem tych sieci społecznościowych będzie podlegać warunkom użytkowania określonym przez te strony trzecie. W związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie treści przez Nas lub osoby trzecie zgodnie z warunkami użytkowania określonymi przez sieci społecznościowe, w tym między innymi w zakresie zakresu i okresu obowiązywania praw licencyjnych, a także usunięcia Treści. Ponosisz odpowiedzialność za obsługę wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z korzystaniem z Treści zgodnie z warunkami użytkowania określonymi przez sieci społecznościowe.

Ponadto, niniejszym przypominamy, że wszelkie Treści mogą być przywoływane w wyszukiwarce, a zatem dostępne dla odbiorców spoza Aplikacji.

Niniejsze upoważnienie daje nam możliwość dostosowania Treści użytkownika jako wstępnie ustalonej lub wprowadzenia jakichkolwiek wyjaśnień dotyczących Treści użytkownika, które możemy uznać za przydatne, pod warunkiem, że Treści użytkownika nie zmienią Twojego obrazu ani słów.

Ponadto korzystanie z Treści użytkownika może wiązać się z takimi anonimowymi informacjami, jak miasto, kraj lub wiek, lub, jeśli wyraźnie na to upoważniłeś, informacje umożliwiające identyfikację, takie jak imię lub pseudonim.

Wszelkie takie Treści użytkownika, które możesz opublikować za pośrednictwem tej Aplikacji, zostaną wybrane przez Ciebie i na Twoją wyłączną odpowiedzialność. Pragniemy jednak przypomnieć, że Treści użytkownika nie mogą być sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa lub przyjętymi normami moralności lub zasadami określonymi w niniejszym dokumencie. W związku z tym zastrzegamy sobie prawo do usunięcia w dowolnym momencie wszelkich Treści użytkownika, które mogą być niezgodne z niniejszymi Warunkami użytkowania, w tym z Kodeksem postępowania.

Ponadto, jeśli uzyskasz dostęp do Treści użytkownika utworzonych przez innego użytkownika, będziesz zobowiązany do przestrzegania praw tego użytkownika, a w szczególności nie będziesz powielać ani rozpowszechniać tych Treści opublikowanych za pośrednictwem innych mediów bez uprzedniej zgody odpowiedniego użytkownika.

4. KODEKS POSTĘPOWANIA

Wspieramy wartości tolerancji i szacunku wobec innych.

Z tego powodu, korzystając z tej Aplikacji, zgadzasz się nie:

• Przekazywać jakichkolwiek rasistowskich, agresywnych, ksenofobicznych, złośliwych, niegrzecznych, nieprzyzwoitych lub niezgodnych z prawem komentarzy;

• Rozpowszechniać jakichkolwiek treści, które mogą być szkodliwe, zniesławiające, nieautoryzowane, złośliwe lub naruszające prawa do prywatności lub wizerunku, nawołujące do przemocy, nienawiści rasowej lub etnicznej lub kwalifikujące się jako rażące nieprzyzwoitości lub nakłaniające do popełnienia określonych przestępstw lub wykroczeń;

• Korzystać z Aplikacji w celach politycznych, propagandowych lub głoszenia wiary;

• Publikować treści reklamujących lub promujących jakiekolwiek produkty lub usługi konkurujące z markami wyświetlanymi w Aplikacji;

• Zmieniać przeznaczenia Aplikacji, w tym używać jej jako serwisu randkowego;

• Rozpowszechniać wszelkich informacji, które mogą bezpośrednio lub pośrednio umożliwić nominalną i konkretną identyfikację osoby bez uprzedniej i wyraźnej zgody, takie jak jej nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu;

• Rozpowszechniać wszelkich informacji lub treści, które mogą być denerwujące dla najmłodszych;

• Zastraszać lub nękać innych;

• Prowadzić działań niezgodnych z prawem, w tym takich, które mogą naruszać prawa kogokolwiek do oprogramowania, znaków towarowych, zdjęć, obrazów, tekstów, filmów itp.;

• Rozpowszechniać treści (w tym zdjęć i filmów) przedstawiających nieletnich.

Jeśli dowiesz się o jakichkolwiek Treściach użytkownika, które mogą usprawiedliwiać zbrodnie przeciwko ludzkości, podżegać do nienawiści rasowej i/lub przemocy lub odnoszą się do pornografii dziecięcej, niezwłocznie powiadomisz nas na następujący adres e-mail [email protected] lub wysyłając szczegółowy list na następujący adres: L’Oréal Professionnel – Style My Hair, 14 rue Royale, 75008 Paris - Francja, określając w swoim e-mailu/liście datę odkrycia tej treści, Twoją tożsamość, adres URL, opis kwestionowanej treści oraz identyfikator użytkownika autora tych treści.

Jeśli uważasz, że jakiekolwiek Treści użytkownika naruszają zasady wymienione powyżej, Twoje prawa lub prawa osób trzecich (np. jakiekolwiek naruszenie, zniewaga, naruszenie prywatności), możesz wysłać powiadomienie na następujący adres e-mail: [email protected] wysyłając szczegółowy list na adres: L’Oréal Professionnel – Style My Hair, 14 rue Royale, 75008 Paris - Francja, określając w swoim e-mailu/liście datę odkrycia tej treści, Twoją tożsamość, adres URL, opis zgłoszonej treści oraz identyfikator użytkownika autora tych treści.

Zgodnie z postanowieniami artykułu 6-I-5 ustawy 2004-575 z dnia 21 czerwca 2004 r. o zaufaniu do gospodarki cyfrowej (Loi pour la confiance dans l'économie numérique), wspomniane zawiadomienie powinno zawierać:

- datę zawiadomienia;
- jeśli nadawcą jest osoba fizyczna: nazwisko, imię i drugie imię, zawód, adres, narodowość, data i miejsce urodzenia;
- nazwa i adres adresata lub, w przypadku osoby prawnej, jej firma i siedziba;
- opis i konkretną lokalizację zgłaszanych faktów (np. link URL do zgłaszanej treści);
- powody, dla których takie treści powinny zostać usunięte, w tym wskazanie przepisów prawa i kwalifikacji (uzasadnienia) mającej zastosowanie do stanu faktycznego;
- kopię wszelkiej korespondencji wysłanej do autora lub wydawcy zgłoszonych informacji lub działań z żądaniem ich przerwania, usunięcia lub zmiany lub uzasadnienia, że autor lub wydawca nie był osiągalny.

Wszelkie niekompletne zawiadomienia nie mogą być brane pod uwagę. UWAGA: Zgłoszenie przez kogokolwiek treści lub działalności jako niezgodnej z prawem w celu uzyskania ich usunięcia lub zaprzestania ich rozpowszechniania poprzez podanie nieprawdziwych lub niedokładnych informacji podlega karze pozbawienia wolności do jednego roku i grzywnie w wysokości 15 000 euro. .

5. INFORMACJE ZAWARTE W WNIOSKU

a. Postanowienia ogólne

Ponadto przypominamy, że w informacjach dostępnych w tej Aplikacji mogą pojawić się nieścisłości i pominięcia, w szczególności ze względu na osoby trzecie. Niniejszym zobowiązujemy się do jak najszybszego usunięcia nieścisłości lub uzupełnienia takich informacji w Aplikacji.

b. Informacje o produktach i usługach

Produkty i usługi prezentowane w tej Aplikacji nie są oferowane do sprzedaży, ale stanowią ogólną prezentację asortymentu produktów i usług, które dystrybuujemy w kraju, w którym ta Aplikacja jest dostępna.

c. Porady i narzędzia diagnostyczne

Porady zawarte w tej Aplikacji lub narzędzia diagnostyczne, które mogą być udostępnione, to jedynie symulacje mające na celu uzyskanie fachowych porad kosmetycznych. Informacje, które dostarczają, służą wyłącznie celom informacyjnym i w żadnym wypadku nie zastępują diagnozy medycznej lub konsultacji klinicznej ani nie zastępują leczenia. W związku z tym nie możemy zagwarantować pełnej satysfakcji z porady wynikającej z korzystania z takich narzędzi i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek ich użycie.

W celu uzyskania dalszych informacji lub w przypadku wątpliwości zalecamy skonsultowanie się z lekarzem.

d. Linki hipertekstowe

Linki hipertekstowe zawarte w Aplikacji mogą prowadzić do stron internetowych publikowanych przez osoby trzecie, których zawartości nie możemy kontrolować. W związku z powyższym, w zakresie, w jakim łącza hipertekstowe zostały zawarte w tej Aplikacji wyłącznie w celu ułatwienia przeglądania Internetu, wyszukiwanie stron internetowych osób trzecich jest Twoją własną decyzją i wyłączną odpowiedzialnością.

6. DANE OSOBOWE

Możesz podać swoje dane osobowe, w szczególności gdy: (i) wypełniasz swój Profil Włosów; (ii) zgłaszasz wizytę w salonie; (iii) logujesz się; (iv) zapisujesz ulubione produkty i artykuły; (v) wysyłasz nam wiadomość e-mail; (v) odpowiadasz na ankietę lub badanie.

Wszystkie dane osobowe zebrane w Aplikacji są przechowywane wyłącznie na Twoim telefonie i nie są wysyłane do L’Oréal ani jednego z jej partnerów.

Możemy mieć dostęp do pseudonimizowanych danych, które podałeś na powyższej liście, aby wysyłać istotne dla Ciebie powiadomienia push.

Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności tutaj.

Aby usunąć jakiekolwiek dane, użytkownik powinien odinstalować aplikację ze swojego telefonu.

7. ZMIANA APLIKACJI I WARUNKÓW KORZYSTANIA

Możemy zmieniać treści i informacje zawarte w Aplikacji, a także w niniejszych Warunkach użytkowania, w szczególności w celu zapewnienia zgodności z wszelkimi nowymi obowiązującymi przepisami i/lub regulacjami lub w celu ulepszenia Aplikacji.

Wszelkie zmiany zostaną powiadomione za pośrednictwem Aplikacji, zanim wejdą w życie zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania. O ile zmiana nie wymaga Twojej wyraźnej zgody, dalsze korzystanie z Aplikacji będzie uważane za akceptację nowych Warunków użytkowania.

8. TWÓRCY

L’Oréal, spółka S.A., z kapitałem 112 371 148,20 EUR, z siedzibą przy 14 rue Royale w 75008 Paryżu, zarejestrowana w paryskim Rejestrze Handlu i Spółek pod numerem 632 012 100, adres e-mail: [email protected], numer telefonu: 0140200000.

9. ZASTRZEŻENIE

Dołożymy wszelkich starań, aby przez cały czas utrzymywać dostęp do Aplikacji i Treści do pobrania. Nie możemy jednak zagwarantować stałej dostępności i dostępności Aplikacji. Rzeczywiście, możemy być zmuszeni do chwilowego zawieszenia dostępu do całości lub części Aplikacji, w szczególności w celu konserwacji technicznej.

Niniejszym precyzuje się, że Internet i sieci informatyczne lub telekomunikacyjne nie są wolne od błędów oraz że mogą wystąpić przerwy i awarie. Nie możemy udzielić żadnej gwarancji w tym zakresie i w związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą dotyczyć korzystania z Internetu i sieci informatycznych lub telekomunikacyjnych, w tym między innymi:

- Słaba transmisja lub odbiór jakichkolwiek danych lub informacji przez Internet;
- Wszelkie włamania zewnętrzne lub wirusy komputerowe;
- Wszelkie wadliwe urządzenia odbiorcze lub sieci komunikacyjne; oraz
- Wszelkie takie awarie Internetu, które mogą utrudnić prawidłowe działanie Aplikacji.

Nasza odpowiedzialność jest ograniczona do szkód bezpośrednich, z wyłączeniem wszelkich innych szkód lub strat Dokładniej, wszelkie szkody pośrednie związane między innymi z utratą zysków, przychodów lub wartości firmy.

10. PRAWO WŁAŚCIWE I SPORY

Niniejsze Warunki użytkowania podlegają prawu Francji.

W przypadku jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta:

[email protected]
+33 1 40 20 00 00
8:00 – 18:00

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi mediacji wszelkie spory konsumenckie należy zgłaszać przede wszystkim w formie pisemnej do Biura Obsługi Klienta na adres:

STYLE MY HAIR – L’Oréal Professionnel
14 rue Royale
75008 Paryż

Po takim skierowaniu do Działu Obsługi Klienta, wszelkie spory konsumenckie mogą zostać przesłane do Platformy internetowego rozstrzygania sporów (Plateforme de Règlement en Ligne des Litiges), zgodnie z sekcją 14 Rozporządzenia UE nr. 524/2013, który jest dostępny pod następującym linkiem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.]
Jeżeli spór nie może zostać rozwiązany w ramach wspomnianego procesu mediacji, zostanie on skierowany do właściwych sądów francuskich.